Up-date praktijkopenstelling vanaf 20 april

17 april 2020      Up-date openstelling praktijk

Geachte patiënt bij Van Asperen Tandheelkunde,

Zoals wij eerder telefonisch, via e-mail en diverse online kanalen berichtten, hebben wij onze praktijk sinds 16 maart moeten sluiten voor reguliere mondzorg teneinde de verspreiding van COVID-19 te bestrijden.

Vanaf 20 april zullen wij onze werkzaamheden langzaamaan uitbreiden en continueren, zij het dat er een aantal praktische zaken zullen veranderen t.a.v. uw praktijkbezoek. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd moeten worden:

  • In de lounge is handdesinfectie aanwezig en wij verzoeken u vriendelijk doch met klem uw handen hiermee te reinigen bij binnenkomst.
  • Tevens zult u bij de receptie een afzetlinten aantreffen, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.
  • U wordt verzocht zonder gezelschap naar de praktijk te komen. Mocht u onder bepaalde omstandigheden toch iemand mee willen nemen, gelieve dit eerst telefonisch met ons te overleggen.
  • Kinderen tot 14 jaar mogen vergezeld worden van 1 begeleider.
  • Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothesen) thuis te poetsen.
  • Wij verzoeken u geen gebruik te maken van het toilet in de praktijk.
  • Wel zullen wij u vragen met een door ons verzorgd spoelmiddel te spoelen voor aanvang van de behandeling.
  • Alle afspraken zullen ruimer worden ingepland om een volle wachtkamer te voorkomen.
  • Wij zullen u zoals u van ons gewend bent met een glimlach, doch zónder handen schudden groeten!

Ten aanzien van hygiënemaatregelen op de behandelkamers kunt u er te allen tijde van uit gaan dat wij volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep werken. Voor extra veiligheid en geruststelling van iedereen aanwezig, hebben wij reeds aanvullende beschermende middelen in gebruik genomen.

Voor alle helderheid; wij zullen eerst contact opnemen met de patiënten die in de afgelopen tijd al een behandelafspraak hadden staan. Vanaf 23 april zullen wij iedereen ook weer regulier oproepen voor de periodieke preventieve controle (halfjaarlijkse controle).

Tot nadere berichtgeving verzoeken wij u geen afspraken in te plannen indien u klachten aan de luchtwegen heeft en/of koorts. In geval van overige gezondheidsproblematiek zullen wij individueel bekijken wat verstandig lijkt.

Indien u zelf contact met ons op wilt nemen voor het maken van een afspraak, of voor het inwinnen van meer informatie, kunt u ons telefonisch bereiken via 0515-572353 op maandag t/m donderdag van 08.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur en vrijdag van 08.00-12.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen via info@vanasperentandheelkunde.nl en wij beantwoorden uw bericht dan zo spoedig mogelijk.

Tenslotte: voor patiënten met (verdenking) op COVID-19-besmetting zullen wij doorverwijzen naar het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Wij realiseren ons dat het voor iedereen een onzekere tijd is. Voor zover mogelijk zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom Corona m.b.t. de gevolgen voor uw tandartsbezoek.

Met zorgzame groet,

Henk van Asperen

De geplande afspraken zullen wij vanaf maandag 20 april individueel bekijken en beslissen of deze doorgang kan vinden. Wij nemen hiertoe altijd telefonisch contact met u op. 

Recent Posts