Verwijzers

Werkwijze

Op verzoek van de tandarts verzorgen wij interdisciplinaire tandheelkundige behandelingen. Een goede samenwerking met de verwijzende tandarts is daarbij belangrijk. In onze kliniek kan een gedeelte of  het gehele behandelplan , inclusief een eventuele initiële voorbehandeling en de prothetische fase, worden uitgevoerd. Dit zal altijd op verzoek van- en in goed overleg met de verwijzer plaatsvinden. Van Asperen Tandheelkunde zal u en uw patiënten vanaf het eerste contact correct en behulpzaam ter zijde staan. Nadat de patiënt  is afbehandeld , wordt elke patiënt terugverwezen naar de verwijzer.

Verwijsformulier

Voor het opstellen van een goed behandelplan, dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de patiënt ontvangen wij graag goede voorinformatie. In het Verwijsformulier kunt u de vraagstelling, relevante voorgeschiedenis , relevante patiënt factoren en uw behandelvoorstel, vermelden.

Intake & Behandelplan

Op basis van de bevindingen van de intake en aanvullende onderzoeken wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld. Een samenvattend verslag met diagnose en het behandelingsvoorstel worden tezamen met de foto’s van het röntgenonderzoek, u snel en uiterlijk binnen één week per mail toegestuurd. Indien gewenst kan telefonisch overleg plaatsvinden.  Uw patiënt ontvangt een begroting voor de voorgestelde behandeling.

Disciplines

Voor behandeling of vragen op de volgende vakgebieden kunt u naar ons verwijzen:

Implantologische chirurgie en suprastructuren
Orthodontie 
Endodontologie

Bij Van Asperen Tandheelkunde worden op verzoek en verwijzing van tandartsen, interdisciplinaire specialistisch tandheelkundige behandelingen uitgevoerd.
Met onderstaand formulier kunt u, als tandarts of verwijzer, de gegevens van uw patiënt insturen.
Het is belangrijk om de volledige naam, geboortedatum, telefoonnummers en de reden van verwijzing in te vullen zodat wij zo adequaat mogelijk antwoord op uw behandelvraag kunnen geven. De patiënt kan zelf bellen voor het maken van een afspraak voor het eerste consult.

1 Gegevens verwijzer
2 Patiëntgegevens
3 Vraagstelling