Van Asperen Tandheelkunde

U kunt bij ons veilig terecht voor uw  mondzorgbehandeling!

Nederlandse tandartsen lopen voorop met veilig behandelen. In maart en april was het advies om niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. IN die periode heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De mondzorgsector in Nederland heeft snel en effectief gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Lees hier verder welke maatregelen we getroffen hebben in verband met uw zorg.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig behandelen.

Tandartsbezoek leidt niet tot extra besmettingen. Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren.

Van Asperen Tandheelkunde heeft naast de normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne) maatregelen getroffen met het oog op het nieuwe normaal. Wij hebben binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen meerdere maatregelen getroffen, zowel ter bescherming van u als ook van onze medewerkers. De verschillende extra voorzorgsmaatregelen die wij hebben genomen zijn in lijn met de richtlijnen van de mondzorgorganisaties en het RIVM.

Wat betekent dat voor u?

U kunt uw afspraken weer inplannen en/of de afspraak die al gepland staat kan doorgaan voor zover u niet tot de Corona-risicogroep* behoort, en u verder gezond bent en zich gezond voelt. Voor alle geplande afspraken ontvangt u de herinneringsmail zoals u van ons gewent bent.
Als uw afspraak tijdens de coronasluiting (16 maart-20 april) zou hebben plaatsgevonden dan is deze vervallen. U ontvangt een telefoontje of een e-mail voor een nieuwe afspraak. Mocht dat binnen 3 weken niet zo zijn, neem dan zelf telefonisch contact op met onze receptie.

Screening corona-risicogroep
Bij patiënten die tot de corona-risicogroep* behoren kan een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist een risico betekenen. Bij deze groep mensen wordt de reguliere tandheelkundige zorg uitgesteld. Noodzakelijke spoedzorg is wel mogelijk, maar na overleg: Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat we kunnen beoordelen wat in uw geval mogelijk is.

Corona risico-groep
U behoort tot de corona-risicogroep als u een of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden:

 • Heeft u of een huisgenoot corona?
 • Bent u in thuisisolatie of ent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoten/gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Let op: de verantwoordelijkheid ligt ook bij uzelf om de afweging te maken of u tot de risicogroep behoort of niet en daardoor uw afspraak wel/niet kan plaatsvinden.

Aangescherpte maatregelen binnen onze werkwijze
Naast  onze normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne) maatregelen getroffen met het oog op het ‘nieuwe normaal’. U kunt ervan uitgaan dat wij binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen meerdere maatregelen hebben getroffen, zodat wij weer veilig en verantwoord aan het werk kunnen. De belangrijkste maatregelen staan hierboven vermeld, ter bescherming van u en onszelf. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

(Vernieuwde) huisregels met het oog op o.a. extra hygiëne

 • Bij binnenkomst van de praktijk desinfecteert u uw handen. Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelen etc.).
 • Uiteraard geven wij elkaar geen hand meer.
 • Ook binnen Van Asperen Tandheelkunde hanteren we de anderhalve meter richtlijn, houdt u svp rekening met elkaar. De looproute is éénrichting geworden, zodat we op die manier ook invulling kunnen geven aan de 1,5 meter afstand.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u met uw gezin, laat dan 1 iemand zich melden aan de receptie voor verdere instructies.
 • Kom op tijd maar vooral niet veel te vroeg, de wachtruimte in de lounge is beperkt. Als het in de lounge te druk wordt, kunnen we u vragen buiten te wachten.
 • Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothese) thuis te poetsen.
 • Ook in de praktijk stellen we u enkele gezondheidsvragen. Wij gaan ervan uit dat u daarop eerlijk zult antwoorden.
 • Houdt u er rekening mee dat de toiletten niet gebruikt kunnen worden door bezoekers/patiënten.
 • Doe betalingen bij voorkeur per PIN.

Tenslotte: voor patiënten met (verdenking) op COVID-19-besmetting zullen wij doorverwijzen naar het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Wij realiseren ons dat het voor iedereen een onzekere tijd is. Voor zover mogelijk zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom Corona m.b.t. de gevolgen voor uw tandartsbezoek.

De Kliniek

In het kort

Van Asperen Tandheelkunde te Bolsward is een zeer gespecialiseerde en moderne kliniek volledig afgestemd op de hedendaagse vraag naar tandheelkundige zorg.

Vanaf het allereerste begin hebben we ernaar gestreefd om voorop te lopen als het gaat om de kwaliteit van onze zorg. Een mensvriendelijke, persoonlijke benadering en aandacht voor onze patiënten staat bij ons voorop. Daar hoort ook de aangename omgeving bij waarin wij onze patiënten ontvangen.

Van Asperen Tandheelkunde biedt als enige kliniek in Friesland en omgeving alle tandheelkundige specialisaties.
En daar profiteren onze patiënten uiteraard van.

 

Wij nemen nieuwe patiënten aan!

Op zoek naar een tandarts? Je kan je heel eenvoudig aanmelden via onze website.

Specialismen

 • Kindertandheelkunde
 • Parodontologie (tandvleesbehandelingen)
 • Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen)
 • Kleine chirurgie (kleine kaakchirurgische ingrepen)
 • Implantologie
 • Orthodontie
 • Kroon- en brugwerk
 • Esthetische (en cosmetische) tandheelkunde

Of ga direct naar:

AANMELDEN PATIENT

AFSPRAAK AFZEGGEN

AFSPRAAK MAKEN

ALGEMENE TANDHEELKUNDE

ENDODONTOLOGIE

FOLDERS

IMPLANTOLOGIE

KINDERTANDARTS

KLACHTENREGELING

LOGOPEDIE

OPENINGSTIJDEN

ORTHODONTIE

TARIEVEN

TEAM

VIP BEHANDELING

VERWIJZERS