Orthodontie

Een gezond gebit en een stralende lach

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen. Dit ‘rechtzetten’ van het gebit doen wij met behulp van een beugel. Deze beugelbehandeling, ook wel orthodontistische behandeling genoemd, wordt bij van Asperen Tandheelkunde uitgevoerd door Orthodontist Nikola Marko.

Voor de meeste mensen is een regelmatig gebit esthetisch van groot belang. Het zorgt er ook voor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Scheefstand kan op termijn leiden tot schade aan tandvlees en de kwaliteit van het gebit aantasten. Een goede gezondheid van het gebit en een mooie glimlach zijn de voornaamste redenen om in te grijpen en het probleem goed aan te pakken. Vroeger droegen vooral kinderen een beugel, tegenwoordig laten ook veel volwassenen hun gebit reguleren.

Er zijn drie fasen bij orthodontie

  • voor de behandeling;
  • de behandeling;
  • na de behandeling.

Voor de behandeling

Eerst worden er digitale röntgenfoto`s en kleurenfoto’s van het gezicht en de mond gemaakt. Ook worden er gebitsafdrukken gemaakt (het “happen”). Deze gegevens worden vervolgens grondig bestudeerd en geanalyseerd door de specialist. Hij schrijft op basis hiervan een behandelingsvoorstel dat tijdens het derde bezoek besproken wordt.
Tijdens deze afspraak bekijkt u samen met de orthodontist de gegevens die bij u of uw kind verzameld zijn. Hij laat zien wat er precies aan de hand is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Er zal u dan verteld worden welke beugel het beste is, hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren en hoeveel de behandeling ongeveer zal gaan kosten.
U ontvangt een schriftelijke kostenopgave waarover u, indien nodig, met uw zorgverzekeraar kunt overleggen.

orthodontie-2

Soms zijn extra voorbereidingen nodig voordat u de beugel krijgt. Het kan zijn dat u eerst terug moet naar de tandarts om bijvoorbeeld een gaatje in de kiezen te vullen, of om kiezen te verwijderen om extra ruimte te maken.
Afhankelijk van de beugel die u krijgt kan het nodig zijn om nieuwe afdrukken van het gebit te maken. Daarna wordt de afspraak gemaakt waarin de beugel geplaatst wordt. Bij het plaatsen van de beugel wordt er verdere uitleg gegeven omtrent de beugel en hoe er mee om te gaan.

De behandeling

De duur van de totale behandeling is altijd afhankelijk van de te corrigeren afwijking(en), de conditie en de ontwikkeling van het gebit en de leeftijd van de patiënt. Orthodontie werkt met subtiele middelen. Langzaam maar zeker worden tanden en kiezen verplaatst en rechtgezet. Meestal duurt dit proces 24 tot 30 maanden.

Controles

Voor de gemiddelde orthodontische behandeling moet u elke 6 weken voor controle komen. Bij de controles bekijkt de specialist hoe het gaat en wordt de beugel gecontroleerd en eventueel bijgesteld.

Medewerking gevraagd!

Tijdens iedere fase van de behandeling is de inzet van de patiënt(e) van het grootste belang voor het bereiken van de beste resultaten. Alle instructies voor het dragen van bijv. beugels en elastieken moeten echt nauwkeurig worden opgevolgd.

Goed en vaak poetsen

Mondhygiëne is van het grootste belang. Poets dus minstens 3 x per dag het gebit en de beugel(s). Vaker mag natuurlijk ook!

Beugels

De meest gebruikte beugels in onze praktijk zijn de blokbeugel, ook wel activator genoemd en de slotjesbeugel. De blokbeugel kan de groei van de kaken gunstig beinvloeden terwijl de slotjesbeugel tanden en kiezen in de juiste stand op elkaar kan zetten.

Twee type meest gebruikte beugels

 

Blokbeugel

Een blokbeugel is een uitneembare beugel die ervoor zorgt dat je kaken recht worden gezet, zodat je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten. De blokbeugel wordt vaak gebruikt wanneer je onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een ‘overbeet’ hebt. Na de behandeling sluiten je boven- en onderkaak goed op elkaar aan.
De beugel bestaat uit een soort ‘blok’ met een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak.

De beugel klemt aan je bovenkaak en duwt tegelijk je onderkaak naar voren. Je kaken groeien op deze manier in de goede stand.
Voordat je de beugel krijgt, vertelt de orthodontist hoeveel uur per dag de beugel gedragen moet worden. Je kunt de beugel niet dragen met het sporten, tijdens het eten of bij het tandenpoetsen. Maak tijdens het tandenpoetsen je beugel goed schoon met een harde tandenborstel, water en eventueel een oplossing van schoonmaakazijn.
De blokbeugel geeft het beste resultaat wanneer je nog in de groei bent.

Slotjesbeugel

De slotjes, die we ook wel ‘brackets’ noemen, worden hiervoor op iedere afzonderlijke tand of kies geplakt met een speciale lijm. Een draad tussen de brackets zorgt ervoor dat de tanden en kiezen op de goede plaats worden geduwd.
Bij TOP maken we gebruik van een moderne techniek waarbij we werken met een nieuw soort brackets. Deze zijn kleiner, gladder en preciezer dan de gangbare brackets. Een ander voordeel is dat je bij deze nieuwe techniek geen elastiekjes meer hoeft te gebruiken. Hierdoor zijn de brackets veel makkelijker schoon te houden en ziet je beugel er frisser uit.
Het is nooit te laat om een slotjesbeugel te nemen: het geeft op alle leeftijden een prachtig resultaat.

Na de behandeling

Na de actieve behandeling, waarin de tanden en de kiezen naar de gewenste positie worden bewogen, is het van belang dat de voortanden in deze positie worden gehouden. We plakken daarom een draadje aan de achterkant van de tanden om te voorkomen dat ze weer scheef gaan staan. Dit draadje noemen we een spalkje.
Wanneer het spalkje los komt moet u direct bellen om het opnieuw vast te laten zetten. Wanneer u dit niet doet, kunnen de tanden weer scheef gaan staan. Als de tanden terugdraaien, kan een spalkje dat niet weer rechtmaken en zal in veel gevallen opnieuw een beugel moeten worden geplaatst. Reparaties aan spalken worden berekend volgens de NZA-richtlijnen (zie tarieven).
In enkele gevallen krijgt u ook een beugel (een retentieplaatje) om de kiezen en de kaak zo goed mogelijk in de nieuwe stand vast te houden. In dat geval zien we u nog ongeveer een jaar lang, eens in de 3 maanden terug.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het scheef gaan staan van tanden en kiezen als het retentieplaatje niet wordt gedragen of wanneer de retentiespalk langere tijd los is.

Verzekering voor orthodontie

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
De algemene tandheelkunde voor kinderen tot 18 jaar zit in het basispakket. Orthodontie is daarop een uitzondering! Orthodontie zit al sinds 1995 niet meer in het basispakket! Daarom is het vaak verstandig om orthodontie deels aanvullend te verzekeren. Anders is het voor eigen rekening.
Let s.v.p. op het wachtjaar en de bijzondere regelingen van maximale vergoedingen per jaar.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €3.000. De actieve behandeling duurt vaak zo’n twee jaren en speelt zich in de regel af in twee à drie kalenderjaren.
De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij de meeste zorgverzekeraars mee verzekerd worden, als u als ouder zelf een uitgebreide aanvullende verzekering afsluit. Uw kind is dan gratis mee-verzekerd in dit uitgebreide aanvullende pakket.
Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten. Dit is zo geregeld bij Menzis.

Overstappen

Uiterlijk half november moeten de zorgverzekeraars de polisvoorwaarden en premier voor het daaropvolgende jaar bekend maken.
Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kunt u tot 31 december bij uw huidige verzekeraar opzeggen.
U heeft dan tot 31 januari de tijd om een nieuwe basis- en aanvullende verzekering te kiezen.
Heeft u bij uw oude zorgverzekeraar opgezegd? Dan kunt u tot en met deze datum een nieuwe zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.

Het wachtjaar

Bijna alle zorgverzekeraars hanteren wachtjaar. Een wachtjaar betekent dat u eerst een heel kalenderjaar premie moet betalen voor de aanvullende verzekering en dat in het daaropvolgende jaar pas de dekking voor orthodontie begint. Vaak zult u dan in de praktijk zo’n vier kalenderjaren premie betalen, omdat de hele behandeling zich over een aantal jaren uitstrekt plus het wachtjaar.

Maximale vergoedingen per jaar

Sommige verzekeraars hanteren geen wachtjaar, maar hanteren een maximale vergoeding per jaar. Dat per jaar kan op twee manieren gehanteerd worden: per kalenderjaar of per behandeljaar. Een kalenderjaar is helder, dat is 2024, 2025, enzovoort. Een behandeljaar is wat anders. Het eerste behandeljaar begint na de eerste rekening die ingediend wordt voor orthodontie. Het tweede volgt daarop en het eventuele derde volgt daarop. Stel dat bij het eerste consult besloten wordt om de behandeling nog een jaar uit te stellen, dan is het eerste behandeljaar al voorbij voordat er een beugel geplaatst is. U kunt in zo’n geval beter het eerste consult zelf betalen dan (laten) declareren. Dit zult u zelf in de gaten moeten houden. Wij declareren in principe via Infomedics eerst naar de verzekeraars.
Onder aan deze pagina zijn wat bijzondere regelingen opgesomd. Check het altijd in de polisvoorwaarden van de verzekeraars als u een keuze maakt, s.v.p.

Er zijn diverse aanvullende verzekeringen

Uit het aanbod van verzekeringen voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar voor het jaar 2024 hebben we als voorbeeld een aantal veel gekozen opties gepresenteerd om u een idee te geven wat er mogelijk is tegen welke premies. U kunt dan vergelijken of uw eigen aanvullende verzekering voor u de beste optie is. Vergoedingen van €1.000 of lager voor de hele behandeling hebben we niet opgenomen in het overzicht. Wij proberen het overzicht op één A4-tje samen te vatten. Voor 2024 geldt het volgende:

Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie.
Aan het eind van ieder kalenderjaar kunt u zich beraden op het afsluiten van de beste verzekeraar en aanvullende verzekering voor het jaar wat volgt op het wachtjaar.
En als u toch een wachtjaar in moet, kan dat misschien wel beter bij een verzekeraar met een betere dekking voor orthodontie.

Disclaimer
Wij hebben voor u de informatie over de verzekeringen zo compleet en accuraat mogelijk weergegeven.
Van Asperen Tandheelkunde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie niet volledig correct is.
Mocht u in deze lijst onvolkomenheden aantreffen of informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij deze site up to date kunnen houden. Aan de gegeven overzichten kunnen absoluut geen rechten worden ontleend.
De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking / vergoeding die een aantal verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven.
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Of ga direct naar:

AANMELDEN PATIENT

AFSPRAAK AFZEGGEN

AFSPRAAK MAKEN

ALGEMENE TANDHEELKUNDE

ENDODONTOLOGIE

FOLDERS

IMPLANTOLOGIE

KINDERTANDARTS

KLACHTENREGELING

LOGOPEDIE

OPENINGSTIJDEN

ORTHODONTIE

TARIEVEN

TEAM

VIP BEHANDELING

VERWIJZERS