Nota & Tarieven

Tarieven

In Nederland moeten tandartsen zich houden aan de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld. Deze tarieven zijn wettelijk en gelden voor elke tandarts. Dit biedt de patiënt duidelijkheid: Een behandeling is bij de ene tandarts niet duurder of goedkoper dan bij een andere tandarts.

De omschrijving, de codering en het tarief van alle tandartsverrichtingen staan gepubliceerd op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In bijgaande PDF vindt u de tarieven van 2024.

nota-tarieven-tandarts

Wat betekent dit voor u?

Omdat wij liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al ons nota-verkeer overgedragen aan Infomedics. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de rekening. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw rekening vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de rekening kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Op de rekening van Infomedics staan onze werkzaamheden duidelijk vermeld. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betalingstermijn

Infomedics hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen, op uw nota vindt u de betalingsvoorwaarden. Ontvangt u uw nota digitaal? Dan vindt u de voorwaarden in de e-mail. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te betalen? U kunt op infomedics.nl kosteloos uitstel van betaling aanvragen, of een aanvraag voor betaling in termijnen indienen.

Ontvangst en betaling van uw nota

Sinds 1 juni 2019 worden de rekeningen digitaal verstuurd. U ontvangt de nota op het e-mailadres dat u bij ons heeft doorgegeven. U kunt de digitale nota – na het uitvoeren van een extra controle (sms-verificatie) – voor eigen administratie downloaden en direct betalen met iDEAL. De betaalgegevens zijn dan al voor u ingevuld. U kunt de nota natuurlijk ook betalen via internetbankieren.

Papieren nota van Infomedics

U kunt de rekening van Infomedics ook op een andere manier ontvangen: een papieren rekening (per post). U ontvangt de rekening van Infomedics op het adres dat u bij ons heeft doorgegeven. Mocht u voor deze optie kiezen, geef dit dan door bij de receptie.

U kunt de papieren rekening van Infomedics op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of internetbankieren. Vermeld bij uw betaling altijd het rekeningnummer (betalingskenmerk).

Ontvangt u nog een papieren rekening maar wilt u de rekening liever digitaal ontvangen?

Geef dan uw e-mailadres én mobiele telefoonnummer aan ons door. U kunt dit bij ons aanleveren door een e-mail te sturen of u geeft het, bij een eerstvolgend bezoek, door bij de receptie. Let op: vanwege wettelijke privacy en beveiligingsredenen kunt u zonder e-mailadres en mobiele telefoonnummer geen digitale rekening ontvangen. Infomedics voert namelijk altijd een extra controle (sms-verificatie) uit alvorens u de nota kunt downloaden. Zo weten we zeker dat de rekening bij de juiste persoon terechtkomt. Na het aanleveren van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer ontvangt u, na de eerstvolgende behandeling een digitale rekening van Infomedics. Lees meer over de digitale rekening van Infomedics op infomedics.nl/faq

Heeft u vragen over uw ontvangen rekening?
Voor vragen over uw rekening kunt u terecht op de websites van Infomedics. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Privacy
Uw rekening bevat privacygevoelige gegevens. Om er zeker van te zijn dat alleen u de rekening kunt inzien, wordt er bij de digitale rekening altijd een extra controle (sms-verificatie) uitgevoerd alvorens u de rekening kunt downloaden. Bij het ontvangen van een papieren rekening vragen wij u nadrukkelijk de juistheid van uw adresgegevens bij ons te controleren. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.

Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Infomedics is ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wilt u hier meer over weten? Het privacybeleid vindt u op de website van Infomedics.