Afspraak maken

Wij zijn geopend voor uw tandheelkundige zorg!

 

U kunt uw afspraken weer inplannen en/of de afspraak die al gepland staat kan doorgaan voor zover u niet tot de Corona-risicogroep* behoort, en u verder gezond bent en zich gezond voelt. Voor alle geplande afspraken ontvangt u de herinneringsmail zoals u van ons gewent bent.

Screening corona-risicogroep
Bij patiënten die tot de corona-risicogroep* behoren kan een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist een risico betekenen. Bij deze groep mensen wordt de reguliere tandheelkundige zorg uitgesteld. Noodzakelijke spoedzorg is wel mogelijk, maar na overleg: Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat we kunnen beoordelen wat in uw geval mogelijk is.

Corona-risicogroep*:
U behoort tot de corona-risicogroep als u een of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden:

 • Heeft u of een huisgenoot corona?
 • Bent u in thuisisolatie of ent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Let op: de verantwoordelijkheid ligt ook bij uzelf om de afweging te maken of u tot de risicogroep behoort of niet en daardoor uw afspraak wel/niet kan plaatsvinden.

Aangescherpte maatregelen binnen onze werkwijze
Naast  onze normale hoge hygiënestandaarden ook aanvullende (hygiëne) maatregelen getroffen met het oog op het ‘nieuwe normaal’. U kunt ervan uitgaan dat wij binnen ons praktijkpand, in ons proces en in de toepassing van onze materialen meerdere maatregelen hebben getroffen, zodat wij weer veilig en verantwoord aan het werk kunnen. De belangrijkste maatregelen staan hierboven vermeld, ter bescherming van u en onszelf.

(Vernieuwde) huisregels met het oog op o.a. extra hygiëne

 • Bij binnenkomst van de praktijk desinfecteert u uw handen. Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelen etc.).
 • Uiteraard geven wij elkaar geen hand meer.
 • Ook binnen Van Asperen Tandheelkunde hanteren we de anderhalve meter richtlijn, houdt u svp rekening met elkaar. De looproute is éénrichting geworden, zodat we op die manier ook invulling kunnen geven aan de 1,5 meter afstand.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Komt u met uw gezin, laat dan 1 iemand zich melden aan de receptie voor verdere instructies.
 • Kom op tijd maar vooral niet veel te vroeg, de wachtruimte in de lounge is beperkt. Als het in de lounge te druk wordt, kunnen we u vragen buiten te wachten.
 • Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothese) thuis te poetsen.
 • Ook in de praktijk stellen we u enkele gezondheidsvragen. Wij gaan ervan uit dat u daarop eerlijk zult antwoorden.
 • Houdt u er rekening mee dat de toiletten niet gebruikt kunnen worden door bezoekers/patiënten.
 • Doe betalingen bij voorkeur per PIN.

Tenslotte: voor patiënten met (verdenking) op COVID-19-besmetting zullen wij doorverwijzen naar het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Wij realiseren ons dat het voor iedereen een onzekere tijd is. Voor zover mogelijk zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom Corona m.b.t. de gevolgen voor uw tandartsbezoek.

Corona maatregelen
Corona maatregelen

AFSPRAAK maken

U kunt uw afspraken weer inplannen. Maar houdt u daarbij rekening met een grote telefonische belasting op de organisatie door de herstart. De wachttijd kan dus langer zijn dan normaal. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 0515-572353 op maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

MAIL-service

Om u te herinneren aan een afspraak, heeft Van Asperen Tandheelkunde een mail-service. Wij sturen een mail en indien dit niet mogelijk is, ontvangt u nog een SMS van ons. Het is daarvoor van belang dat uw gegevens actueel blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als uw gegevens wijzigen. U ontvangt van ons een mail voorafgaand aan uw afspraak.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan kunt u contact met ons opnemen op 0515-572353 of via info@vanasperentandheelkunde.nl

afspraak-quote

Let op!

De mail-service is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw afspraak niet vergeet.
Wij doen ons best om u deze service te verlenen, maar ook bij geen mail-bericht gaat de afspraak gewoon door.
Onze mail-service kunt u niet via mail beantwoorden.