De praktijk is gesloten tot maandag 3 januari 2022

TIJDENS KERST EN OUD&NIEUW GESLOTEN

De praktijk is gesloten van zaterdag 25 t/m zondag 2 januari.
Maandag 3 januari december is de praktijk om 8.00 uur weer open.

Alleen voor zeer dringende spoedgevallen, zoals ernstige pijnklachten , een ongeval of nabloeding kunt u contact opnemen met met de praktijk die voor ons waarneemt.

Maandag 27 t/m donderdag 30 december tussen 8.00-17.00 uur:
Tandartspraktijk De Loten               EN                  Kliniek Tandheelkunde Sneek
Westereems 16 in Sneek                                      Simmerdyk 14B  Sneek
Tel: 0515-414731                                                Tel: 0515- 430840

’s Avonds van 17.00 tot de volgende ochtend 8.00 uur wordt de spoeddienst waargenomen door de tandartsenspoedzorg in het Antonius ziekenhuis in Sneek.
Telefoonnummer 058-845 09 39

Vrijdag 31 december van 8.00-17.00 uur wordt de spoeddienst waargenomen door:
Dent Connect
De Wiide Hoeke 12  Mantgum
Tel: 058-2501781

Vrijdag 31 december vanaf 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur wordt de spoeddienst waargenomen door de tandartsenspoedzorg in het Antonius ziekenhuis in Sneek.
Telefoonnummer 058-845 09 39

 

Recent Posts