Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

Waarom betaal ik een toeslag?
Mondzorgaanbieders willen dat u met een gerust hart naar de praktijk komt voor uw behandeling. Zij nemen daarom extra maatregelen en moeten bij de meeste behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Denk hierbij aan het beoordelen van uw gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling. Of het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen die na elke patiënt of familie weggegooid worden. De toeslag compenseert hen voor deze kosten.

Mijn tandarts heeft voor mij niet meer tijd nodig dan anders. Waarom betaal ik dan toch deze toeslag?
Brancheorganisaties in de mondzorg hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS gewerkt aan compensatie voor patiëntgerelateerde meerkosten die mondzorgaanbieders moeten maken om de zorg veilig te houden. Zij nemen extra maatregelen en moeten bij de meeste behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Denk hierbij aan het beoordelen van uw gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling. Of het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen die na elke patiënt of familie weggegooid worden. De toeslag is gebaseerd op het totaalpakket aan maatregelen dat mondzorgaanbieders moeten nemen.

Recent Posts