Toestemming 16 en 17 jarigen

Door een wijziging in de wetgeving zijn wij als tandartspraktijk verplicht onze patiënten van 16 en 17 jaar toestemming te vragen om informatie over de behandeling (en), met als doel het verzenden en betalen van de nota, te delen met de ouders of verzorgers.

Derhalve vragen wij onze patiënten van 16 en 17 jaar vanaf heden om een formulier voor deze toestemming te ondertekenen. De toestemming van de patiënt voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447).

Recent Posts