Spoeddienst

Spoeddienst Algemeen

De spoeddienst is uitsluitend bestemd voor patiënten met zeer ernstige klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten! De avond- en weekenddiensten van de tandartsen van Sûdwest Fryslan worden verzorgd op het Spoedplein van het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601ZK Sneek.

Uitsluitend in geval van spoed kunt u contact opnemen met het Spoedplein via telefoonnummer:
058-845 09 39.
Niet-Corona verdachte patiënten worden op het Spoedplein Antonius Ziekenhuis behandeld.
Corona-verdachte patiënten worden door het Ziekenhuis behandeld.

Indien u van de spoedgevallendienst gebruik maakt, dient u rekening houden met de volgende punten:

  • U moet zich kunnen legitimeren;
  • U moet contant afrekenen. In de centrale hal van het ziekenhuis is een geldautomaat aanwezig. Afhankelijk van de behandeling kan dit bedrag oplopen tot € 150,-;
  • Voor behandeling na 18.00 uur, in het weekend, ’s nachts en tijdens feestdagen betaalt u bovendien een toeslag.

 Wel of geen spoedgeval

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of bruggen geen spoedgeval. In dergelijke gevallen kan tot de volgende werkdag worden gewacht met het maken van een afspraak bij uw eigen tandarts.

Klachten of problemen zoals onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of losse tand en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoeddienst. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan worden uitgesteld.

Het telefoonnummer van de spoeddienst

Van maandag t/m donderdag na 17.00 uur

Uitsluitend in geval van spoed kunt u contact opnemen met het Spoedplein via telefoonnummer: 058-845 09 39.

In verband met de Corona crisis vervalt op zaterdag en zondag het vrije inloopspreekuur op het Spoedplein.

Van vrijdagmiddag na 16.30 uur t/m maandagochtend 8.30 uur

Voor ongevallen en nabloedingen kunt u contact opnemen met de Tandartsenspoedzorg, telefoonnummer: 058-845 09 39.

www.mijnantonius.nl/spoedtandarts

AANMELDEN PATIENT

AFSPRAAK AFZEGGEN

AFSPRAAK MAKEN

ALGEMENE TANDHEELKUNDE

ENDODONTOLOGIE

FOLDERS

IMPLANTOLOGIE

KINDERTANDARTS

KLACHTENREGELING

LOGOPEDIE

OPENINGSTIJDEN

ORTHODONTIE

TARIEVEN

TEAM

VIP BEHANDELING

VERWIJZERS